WEB Dizajn2018-12-18T19:04:51+00:00
Web Dizajn

Web Dizajn

Moderno društvo se stalno suočava sa novim tehnologijama koje potiču nove načine komuniciranja sa ciljanom publikom. Novi komunikacijski alati nude precizno ciljanje postojećih i potencijalnih kupaca kojima se želimo obratiti i uključiti ih u našu priču.

Digitalni mediji rastu sve više i međusobno su sve povezaniji, a jednako tako i mobilne i web aplikacije. Moderne tehnologije utiču na svakodnevni život potrošača koji su danas dostupni svugde i svagde. Menjaju se i načini na koje se potrošači odnose prema tradicionalnim medijima koji se sve više gledaju na digitalnim platformama, čak istodobno.

Uzimajući u obzir da su se vremena promenila i da je za vaše poslovanje bitno biti u korak s vremenom, Web stranica vašeg poslovanje jednako tako igra veliku ulogu u vašem poslovanju.

Web stranica je ogledalo Vašeg posla, trebala bi iskazivati vaše ciljeve, misiju i odgovoriti na pitanje ko ste i šta možete da ponudite. Ulazeći na vaše stranice klijenti / kupci direktno vam kucaju na vrata vašeg poslovanja. Prvi dojam kod komunikacije sa ljudima je oduvek bio bitan, isto pravilo vredi i za predstavljanje vašeg poslovanja. U nekoliko sekundi vi preko svojih Web stranica ostavljate dojam na svoje klijente / kupce.

Mi dizajniramo atraktivne, funkcionalne i intuitivne web stranice koja će u potpunosti pristajati vašoj kompaniji i vašem proračunu. Koristeći najnovije tehnologije i poštivajući web standarde osiguravamo da vaša internet stranica bude dostupna svima, optimizovana za internet preglednike i lagana za korišćenje.

ŠTA JE POTREBNO DA BI WEB PROJEKAT USPEO?

Ključni faktori za uspeh svakog web projekta su dobro formulisanje strategije projekta, upravljanje projektom, dizajn i development, online marketing i kontinuirano unapređivanje i usavršavanje. Internet je takvo okruženje da nije dovoljno samo napraviti sajt već je potrebno konstantno raditi na njemu i tek tada dolaze rezultati.

STRUKTURA SAJTA

Projektovanje i planiranje sajtu su temelj svakog projekta. Pre samog sprovođenja neophodno je sastaviti plan gde će biti precizno definisana struktura i funkcionalnost sajta, određeni ciljevi i napredak projekta. Kvalitetan pristup u dizajnu sajta u velikoj meri povećava efikasnost web sajta.

Vrlo je važno ispravno određivanje strukture sajta, raspored sadržaja, funkcionalnost web aplikacija i definisanje njihove međusobne interakcije. Samo dobro planirana informaciona arhitektura može da obezbedi efikasnu interakciju sa korisnicima. Već u ovoj fazi projekta, uključujemo određene ključne reči i fraze koje će optimizovati sajt za najviši mogući napredak na Googlu.

RESPONSIVE DIZAJN PRILAGOĐEN MOBILNIM UREĐAJIMA

Statistike pokazuju znatan porast broja korisnika koji pretražuju Internet putem mobilnih uređaja. Ovaj trend će se vrlo verovanto nastaviti i u budućnosti, pa se kao odgovor na nove zahteve posetilaca pojavio novi pristup i koncept u dizajnu web sajtova pod nazivom “responsive dizajn”.

Responsive web dizajn se fokusira na jednostavnost. Ideja je u tome da se kreira jedan web sajt koji može da se prikazuje na svim veličinama ekrana bilo da je to mobilni telefon, laptop, tablet…

SEO optimizacija

SEO optimizacija za pretraživače (eng. search engine optimization) podrazumeva skup aktivnosti koje se preduzimaju na sajtu u cilju što boljeg pozicioniranja za određene ključne reči u rezultatima pretrage.

SEO se deli na procese koje se preduzimaju na sajtu (On-page) i izvan web sajta (Off-page).

ON PAGE OPTIMIZACIJA

– aktivnosti na samom sajtu, optimizacija web stranica za ključne reči (prilagođavanje strukture i kvaliteta sadržaja, heading, meta, alt tagova, kreiranje mape sajta, validacija koda, poboljšanje performansi sajta i ukupnog korisničkog iskustva itd…)

OFF PAGE OPTIMIZACIJA

– aktivnosti izvan sajta (link kampanja, online oglašavanje, promocija web sajta SEM, kreiranje i vođenje naloga na društvenim mrežama) – sve su to faktori koji u značajnoj meri utiču na pozicioniranje sajta na pretraživačima.

KOJI JE GLAVNI CILJ OPTIMIZACIJE SAJTA?

Glavni cilj SEO optimizacije je da Vaš web sajt privuče što više ciljanih posetilaca sa Internet pretraživača. Profesionalni web dizajn nije dovoljan da bi Vaš sajt bio posećen, nephodno je da kada korisnici unesu određenu ključnu reč u polje za pretragu pronađu Vaš sajt među prvim u rezultatima pretrage.

Da li ste znali…?
– 70% korisnika koji pretražuju otvaraju samo prva 3 rezultata,
– 90% korisnika koji pretražuju ne idu dalje od prve strane.

PROCES OPTIMIZACIJE I METODOLOGIJA:

Konsultacije
Konsultacije sa našim timom stručnjaka koji će napraviti detaljnu procenu trenutne stanja Vašeg web sajta i odrediti dugoročnu strategiju za optimizaciju i promociju

Istraživanje ključnih reči
Detaljno istraživanje ključnih reči za koje bi Vaš web sajt trebalo da se rangira u SERP

Istraživanje konkurencije
Istraživanje konkurenata, analitika uz poseban osvrt na planiranje i pokretanje kampanje za promociju

On page optimizacija
Podrazumeva sređivanje i implementaciju Schema.org mikroformata, validaciju koda, sređivanje heading, meta elemenata, optimizacija performansi učitavanja stranica

Marketing sadržajem
Pisanje i dodavanje kvalitetnog i relevantnog sadržaja u okviru Vašeg web sajta, pokretanje bloga i određivanje kategorija i potkategija u zavisnosti od ciljne grupe krajnjih korisnika

Off page optimizacija
Određivanje off-page strategije, promocija otvaranje i vođenje naloga kompanije na društvenim mrežama, pokretanje kampanje za izgradnju povratnih linkova na blogovima sa sličnom nišom i tematikom

Lokalizacija firme
Prijavljivanje na Google mape, otvaranje Google My Business stranice kompanije i povezivanje sa web sajtom