Socijalne mreže2018-12-18T19:04:50+00:00
Socijalne mreže
Pojavom društvenih mreža uveliko se promenio način na koji ljudi međusobno komuniciraju. U odnosu na tradicionalne medije, društveni mediji su nam omogućili dijalog umesto monologa, dinamiku umesto statike.

Community Management

Community Manager brine o online aktivnostima kroz obaveštavanje o novostima brenda, moderira rasprave, vodi aktivni dijalog s korisnicima te filtrira informacije u svrhu unapređenja imidža i daljih promotivnih aktivnosti.

Community Management je sinonim za upravljanje imidžom brenda putem društvenih mreža na inteligentan, kreativan i proaktivan način.

Društvene mreže /Social Networking su online servisi koji korisnicima omogućuju raznovrsne vidove prezentacije i komunikacije.

Community Image predstavlja virtualni brend profil. Koliko će brend profil biti uspešan, zavisi o kreativnosti i sposobnosti snalaženja u dinamičnom online svetu.

Socijalne mreže (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn…), popularni alati za privatnu online komunikaciju i druženje sve više postaju sredstvo direktne komunikacije između preduzetnika i njihovih postojećih i potencijalnih klijenata – instrumenti korisničke podrške.

Mnogi još uvek zanemaruju ovaj vid komunikacije, ili ga potpuno pogrešno koriste. To vam je kao da, otprilike, pokupite prvog klinca sa ulice i dozvolite
mu da se javlja na centrali u vašoj firmi. Verovatno će se javiti (iako možda ne baš svaki put), ali će sigurno mnogo puta pogrešno prespojiti poziv, a postoji mogućnost i da mu komunikacija sa osetljivim klijentom neće biti prikladna. Koliko štete bi takav razvoj događaja mogao napraviti vašem poslovanju? Društvene mreže nisu ništa drugačije.

Socijalne mreže, kao direktni kanal komunikacije, iza kojeg k tome ostaje i pisani trag, izuzetno je osetljiv na svaki “trenutak istine” u kontaktu sa
korisnicima vaših usluga. S toga, je pametnije prepustiti ovaj kanal komunikacije profesionalcima koji će pravovremeno i ispravno odgovoriti na sve upite vaših klijenata u terminu od 09.00 do 24.00 sata, te vas obavestiti o ishodu istog.

Šta uključuje community management:

 • Online profil brenda
 • Veliku bazu kontakata, organizovanu listu prijatelja na Facebooku, followera na Twitteru
 • Non stop neposredno komuniciranje, aktivan dijalog s korisnicima
 • Prikupljanje povratne informacije u realnom vremenu kako bi što pre mogli reagovati na zahteve kupaca
 • Osmišljavanje kreativne online kampanje s ciljem povećanja popularnosti brenda i prodaje
 • Objava informacija na kreativan način
 • Neograničen pristup informacijama
 • Omogućen pristup s mobilnog telefona
 • Statistike / detaljna evaluacija kvalitete postova
 • Filtrirane informacije o korisnicima
 • Odličan PR kanal / medij
 • Punjenje multimedijalnim (foto & video galerija) sadržajem
 • Izrađivanje monitoring uspešnosti celog online projekta na mesečnoj bazi (detaljna evaluacija)
 • Filtriranje informacije o korisnicima za što bolju prilagodbu sadržaja
 • Promovisanje brenda kroz nagradne igre i aplikacije
 • Izrada plana za targetirano oglašavanje