Imate projekat na kom Vam možemo pomoći? Hajde da radimo!

Kontaktirajte nas

MARKETING

Marketing je jedna od najmlađih naučnih disciplina u sklopu društvenih nauka. Teorija marketinga celovito izučava odnose između proizvođača i potrošača. Marketing izučava i ukupan proces logičnog ponašanja preduzeća u različitim tržišnim uslovima.

Marketing je u svojoj osnovi aktivan odnos preduzeća prema tržištu, održavajući čvrstu i stalnu vezu preduzeća i tržišta.

Forme organizovanja marketing informacija

Sva preduzeća ne moraju imati istu formu organizacije marketing-aktivnosti. U praksi se najčešće koriste sledeće forme:

 • funkcionalna, koja je pogodna za manje organizacije, koje imaju uži asortiman ili obuhvataju manja područja, pa se akcenat stavlja na stručnost kadrova, odnosno obavljanje pojedinih funkcija,
 • organizacija po proizvodima/uslugama se koristi u velikim organizacijama sa širokim asortimanom, odnosno bogatim proizvodnim ili uslužnim programom;
 • organizacija po kupcima se primenjuje kada postoje značajne razlike u potrebama I zahtevima potrošača pojedinih tržišnih segmenata.
 • organizacija po tržištima se primenjuje kada se posluje na širem tržišnom području, a proizvodi/usluge se prodaju u velikim količinama;
 • kombinovana organizacija se koristi kada u praksi teško može da se sprovede jedna od prethodnih formi.

KORPORATIVNA STRATEGIJA

Ako ne znate kuda idete, svaki vas put može tamo odvesti. Kako biste izbegli takvo dezorijentisano kretanje u poslu nužno je jasno definisati ciljeve vašega preduzeća, projekta ili proizvoda.

Svaka korporativna strategija kao svoj početak ima viziju. Uspešna preduzeća imaju jasnu viziju koju dosledno prate kroz duži vremenski period, ostvarujući pravolinijsko kretanje prema cilju. Sposobnost preduzeća da konstantno sledi svoju viziju dokazuje da isto ima dobro razrađenu korporativnu strategiju. Svaki razvoj i investicija usmerava se prema tome.

Vizija ujedno definiše i područje rada preduzeća i, što je još važnije, jasno postavlja granice u koja područja preduzeće neće zalaziti. Na taj se način upravljačkim strukturama preduzeća daje autonomija da deluju učinkovito unutar područja rada preduzeća, ne gubeći vreme i energiju na osvrtanje izvan područja rada.

Iz vizije proizlaze svi kratkoročni i srednjeročni planovi i odluke

Dok vizija služi kao zvezda vodilja, planovi i odluke predstavljaju putokaze na putu prema cilju. Strategija se definiše kao konačno oblikovanje dugoročnih ciljeva i određivanje okvirnih smernica za njihovo dosledno ostvarivanje.

STRATEGIJA MARKETINGA

Strategija marketinga predstavlja mogućnost da svi zainteresovani shvate temeljne dugoročne marketinške ciljeve na ciljnom tržištu, kao i mogućnosti za njihovo ostvarenje u okruženju uz kvalitetno osiguravanje potrebnih resursa.

Strategija marketinga je proces koji dozvoljava organizaciji da koncentriše svoja (uvek ograničena) sredstva na najveće prilike kako bi mogli da uvećaju prodaju i ostvare značajnu prednost u odnosu na konkurenciju.  Marketing strategija je najefikasnija kada je integralni deo korporativne – kompanijske strategije, definišući kako će organizacija privući klijente, predvideti poteze konkurencije i uspeti na tržištu.

Strategija marketinga takođe služi kao temelj marketinškog plana. Marketing plan sadrži set specifičnih akcija potrebnih za uspešnu implementaciju specifične – usvojene marketinške strategije.

Odabir konkretne marketinške strategije nekog preduzeća sastoji se od:

 • Definisanja (redefinisanja) misije
 • Utvrđivanja strateških ciljeva i ciljnog tržišta
 • Utvrđivanja resursa i oblikovanja marketinškog miksa

Marketing MIX

Marketing miks uključuje aspekte i strategije marketinga koje management koristi za sticanje konkurentske prednosti. Najčešće se izražava u obliku konceptualnog obrasca koji obuhvata određeni broj elemenata marketinga kao što su: proizvod, cena, promocija i distribucija. Ovi elementi predstavljaju varijabile marketinga koje preduzeće može kontrolisati.

Pored osnovna 4 elementa marketing miksa (4P), neki teoretičari navode da bi on trebao biti proširen sa još tri P: ljudi (people), proces (process) i fizičko okruženje (physical environment).

Efektivan marketing miks mora da ispunjava 4 uslova:

DIGITALNI MARKETING

Internet marketing strategija je sastavljanje marketing plana koji će maksimalno iskoristiti Vaše prisustvo na internetu i pomoći Vam da Vaši klijenti lakše pronađu preko interneta.

Razvijanje internet marketing strategije je kompleksan i izazovan posao, kako bi se postigli što bolji rezultati neophodno je ustanoviti kakav marketing plan i koji marketing kanali će uticati na rast Vašeg poslovanja.

Da bi se kreirala internet marketing strategija za Vaš biznis neophodna je detaljna analiza svakog aspekta Vašeg poslovanja i trenutne prisutnosti na internetu. Preko istraživanja i analize moguće je sagledati koje su Vaše mogućnosti i kako se mogu postići najbolji rezultati.

Prilikom kreiranja internet marketing strategije koristimo sledeće korake:

Iskoristite brojne prilike i mogućnosti koje vam digitalni marketing nudi, unapredite prepoznatljivost svog brenda i uvećajte prodaju.

Community Management

Pojavom društvenih mreža uveliko se promenio način na koji ljudi međusobno komuniciraju. U odnosu na tradicionalne medije, društvene mreže su nam omogućile dijalog umesto monologa, dinamiku umesto statike.

Community Manager brine o online aktivnostima kroz obaveštavanje o novostima brenda, moderira rasprave, vodi aktivni dijalog sa korisnicima i filtrira informacije u svrhu unapređenja imidža i daljih promotivnih aktivnosti.

Community Management je sinonim za upravljanje imidžom brenda putem društvenih mreža na inteligentan, kreativan i proaktivan način.

Društvene mreže /Social Networking su online servisi koji korisnicima omogućuju raznovrsne vidove prezentacije i komunikacije.

Community Image predstavlja virtualni brend profil. Koliko će brend profil biti uspešan, zavisi o kreativnosti i sposobnosti snalaženja u dinamičnom online svetu.

Društvene mreže (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, LinkedIn…), su popularni alati za privatnu online komunikaciju i druženje sve više postaju sredstvo direktne komunikacije između preduzetnika i njihovih postojećih i potencijalnih klijenata – instrumenti korisničke podrške.

Šta uključuje community management:

 • Online profil brenda

 • Konstantno neposredno komuniciranje, aktivan dijalog sa korisnicima

 • Prikupljanje povratnih informacija u realnom vremenu kako bi što pre mogli reagovati na zahteve kupaca

 • Osmišljavanje kreativne online kampanje s ciljem povećanja popularnosti brenda i prodaje

 • Objava informacija na kreativan način

 • Statistike / detaljna evaluacija kvalitete postova

 • Filtrirane informacije o korisnicima

 • Odličan PR kanal / medij

 • Punjenje multimedijalnim (foto & video galerija) sadržajem

 • Izrađivanje monitoring uspešnosti celog online projekta na mesečnoj bazi

 • Filtriranje informacije o korisnicima za što bolju prilagodbu sadržaja

 • Izrada plana za targetirano oglašavanje

Kao lider u oblasti digitalnog marketinga naša agencija se ponosi time što internet korisnike konvertuje u kupce, donosi promet i stvarne rezultate našim klijentima.

COPYWRITING

Copywriting je pisanje komunikacijskih poruka. Moć reči je ogromna. Vrlo je važno kako pišete. U zavisnosti od stila pisanja – razlika u odzivu kupaca može biti desetostruko veća. Samo jedna pravilno napisana reč može povećati prodaju za nekoliko puta. I obrnuto. Samo jedna reč iz vašeg oglasa može biti kriva za neuspeh cele prodajne kampanje.

Tekst ili poruku kojom se obraćate klijentima može se napisati na bezbroj načina. Ali šta je najvažnije? Da dopre do onih kojima se obraćate i da vas oni u potpunosti razumeju.

MPL Agency nudi usluge pisanja originalnih, kreativnih i interesantnih tekstova za web sajtove i druge off line projekte i pravilno i profesionalno prezentovanje, kako na internetu tako i van njega.

CONTENT MARKETING

Content Marketing (marketing sadržaja) je termin koji objedinjuje marketinške strategije i aktivnosti u vezi sa objavljivanjem i distribucijom (deljenjem) sadržaja, sa ciljem angažovanja postojećih i potencijalnih klijenata. Cilj Content Marketinga je obezbeđivanje kvalitetne, relevantne i vredne informacije koja ima za cilj da dovede do profitabilne akcije korisnika.

Svrha content marketinga je da promeni ili pobolјša ponašanje potrošača i odvija se prvenstveno kroz sopstvene medije, a ne plaćene medije.

Cilj content marketinga nije primarno prodaja, već uspostavljanje dugotrajne komunikacije sa potrošačima, pružanjem dragocenih informacija, tako da se kroz poverenje i lojalnost potrošača na kraju ostvare i prodajni rezultati.

Naša Content Marketing usluga podrazumeva osmišljavanje content strategije, kreiranje i plasman sadržaja u različitim formatima (blog tekstovi, novinski tekstovi, infografici, video klipovi, itd) kojim se potencijalnim potrošačima pomaže da se informišu, edukuju i zainteresuju za vaše proizvode ili usluge.

Pridružite se našim zadovoljnim klijentima

Znanjem i iskustvom postali smo prirodni izbor i promotivni oslonac mnogih kako regionalnih tako i svetskih renomiranih korporacija.

POŠALJITE UPIT