Korporativna strategija2018-12-18T19:04:50+00:00

Korporativna strategija

Ako ne znate kuda idete, svaki vas put može tamo odvesti. Kako biste izbegli takvo dezorijentisano kretanje u poslu nužno je jasno definisati ciljeve vašega preduzeća, projekta ili proizvoda.

Svaka korporativna strategija kao svoj početak ima viziju. Uspešna preduzeća imaju jasnu viziju koju dosledno prate kroz duži vremenski period, ostvarujući pravolinijsko kretanje prema cilju. Sposobnost preduzeća da konstantno sledi svoju viziju dokazuje da isto ima dobro razrađenu korporativnu strategiju. Svaki razvoj i investicija usmerava se prema tome.

Vizija ujedno definiše i područje rada preduzeća i, što je još važnije, jasno postavlja granice u koja područja preduzeće neće zalaziti. Na taj se način upravljačkim strukturama preduzeća daje autonomija da deluju učinkovito unutar područja rada preduzeća, ne gubeći vreme i energiju na osvrtanje izvan područja rada.

Iz vizije proizlaze svi kratkoročni i srednjeročni planovi i odluke.

Dok vizija služi kao zvezda vodilja, planovi i odluke predstavljaju putokaze na putu prema cilju. Strategija se definiše kao konačno oblikovanje dugoročnih ciljeva i određivanje okvirnih smernica za njihovo dosledno ostvarivanje.

POSLOVNI PLAN

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rešenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vreme.

Izrada biznis plana je razvojni proces testiranja početne poslovne ideje, ocene njenih realnih poslovnih šansi u tržišnom okruženju, projekcije realizacije i načina ostvarenja. Obradom ideje kroz biznis plan se dokazuje njena opravdanost, sagledavaju sve faze poslovanja kao i mogući nedostaci i rizici koje poduhvat može da nosi. U njemu su postavljeni ciljevi, analizirane osnovne slabosti i najznačajnije prednosti planiranih aktivnosti i u skladu sa tim utvrdena osnovna strategija njegovog sprovođenja. On se ne odnosi na redovno poslovanje preduzeća, već na savim konkretnu operaciju tj. investicioni projekat.

Biznis plan je zapravo okvir za osmišljavanje i adekvatno povezivanje poslovnih ciljeva, principa i kriterijuma, odnosno politike, pravaca i metoda poslovne strategije, i na osnovu toga, programiranje aktivnosti za kljucne funkcije, kao što su: marketing, proizvodnja, nabavka, istraživanjei razvoj, finansije, kadrovi i sl.

Biznis plan služi za: proveru poslovne ideje i poslovnih mogućnosti, dobijanje saglasnosti za određene poduhvate, pripremanje dokumentacije za investitore i preduzeće, kao vodič za kasnije poslovanje.

Zašto Vam je potreban biznis plan?

  • Ostvarivanje stabilnog poslovanja
  • Dobijanja kredita i pozajmica od poslovnih banaka
  • Investiranje iz sopstvenih sredstava preduzeća
  • Izbegavanja uticaja promena okruženja na normalno funkcionisanje
  • Opstanka i fleksibilnosti na savremenom tržistu itd.

MPL Agency pruža kosultantske usluge izrade biznis plana kompanijama koje su u fazi osnivanja, kao i postojećim kompanijama koje su u fazi proširenja poslovanja ili se suočavaju sa značajnijim promenama u svom poslovnom okruženju. Naš fokus u izradi poslovnog plana je ekonomija poslovnog modela i povećanja vrednosti preduzeća.