E-Mail Marketing2018-12-18T19:04:50+00:00
E-Mail Marketing

E-mail (srb. elektronska pošta ili e-pošta) je poruka koja putuje kroz internet, te ju firme i pojedinci koriste u direktnoj (izravnoj) i personalnoj (ličnoj) komunikaciji s potrošačima jer e-mail tehnologija omogućuje visok stepen personalizacije.

E-mail marketing

Oblik internetskog marketinga tj. digitalna verzija letaka koji se ubacuju u poštanski sandučić.

No ipak, postoje brojne zloupotrebe elektronske pošte. Korisnici su često zasipani neželjenim porukama (tzv. spam) kojima preduzeća pokušavaju doći do potencijalnih potrošača.

Tanka je granica između e-mail marketinga i stvaranja spam poruka, te najčešće zavisi o primateljevoj percepciji sadržaja e-mail poruke te zakonima
pojedine države.

Newsletter sistem je web aplikacija koja omogućava slanje velike količine e-mail poruka prema predodređenim željama onima koji su se lično prijavili putem svoje e-mail adrese. Baza podataka newsletter sistema sadrži sve te e-mail adrese prijavljenih korisnika te se njena vrednost ocenjuje količinom e-mail kontakata.

Newsletter sistem odlikuje mogućnost trenutnog brisanja određene e-mail adrese iz baze podataka kada to korisnik ručno zatraži.
Newsletter sistem danas su oblik marketinga za direktnu komunikaciju sa širokim spektrom ciljane publike.

Dopušteni e-mail marketing

Šta je to dopušteni e-mail marketing (engl. permission-based marketing)?

Dopušteni (etični) e-mail marketing svako je masovno slanje e-mail poruka korisnicima koji su zatražili njihovo primanje. Obaveštenja, newsletteri, ponude proizvoda i usluga, cenovnici, katalozi, kuponi i ankete tek su neke od opcija koje nudi e-mail marketing, a koje se mogu uspešno i zakonito odaslati zainteresovanim korisnicima i tako ostvariti uspešnu web promociju.

Tri su opšta pravila koja dopušteni e-mail marketing razlikuju od spama.

To su:
Newsletteri / obaveštenja / komercijalni e-mailovi smeju se slati isključivo korisnicima koji su ih lično zatražili. To znači da vi kao pošiljalac morate imati njihovo dopuštenje tj. da ostvarujete pravo na tako nešto.

Upis u bazu podataka sa e-mail adresama treba biti tehnički pripremljen na takav način da se pretplatiti može isključivo onaj ko je pravi vlasnik e-mail adrese.

U svakome trenutku korisnik koji prima e-mail poruke se može ispisati (obrisati) iz baze podataka na svoj zahtev. Pri tome upute za brisanje sa e-mail liste obavezno se moraju nalaziti unutar svake poslane poruke, te preporučujemo mogućnost automatskog brisanja iz baze podataka.